Cégtörténet

Városgazdasági Nonprofit Kft. évtizedek óta végez közszolgáltatást a város területén.

Cégadatok
A vállalkozás neve: Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Városgazdasági Nonprofit Kft.)
A vállalkozás székhelye: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a.
A létesítő okirat kelte: 2017. 01. 10.
A vállalkozás telephelye: 6000 Kecskemét, Bezerédi u. 2.
A cég jegyzett tőkéje: 118.900.000,- Ft.
A cég adószáma: 11028529-2-03
A társaság cégjegyzékszáma:Cg.03-09-102171
A vállalkozás tulajdonosa: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

A vállalkozás történetének rövid bemutatása

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a klasszikus településüzemeltetési feladatok ellátásának céljával alapította meg a Városgazdasági Nonprofit Kft-t, a gazdasági társaságokról szóló törvénynek megfelelő társasági formát választva. Az alapítással egy időben megszüntetésre került a társaság elődjének tekinthető Városgazdasági Vállalat (VGV). Az új társaság fő tevékenységei az alábbiak voltak:

  - Hulladékártalmatlanítás, hulladékszállítás
  - Temetkezés, temetőfenntartás, temetőfejlesztés
  - Parkfenntartás
  - Köztisztaság
  - Közút- és forgalomtechnika 

A társaság tevékenységében jelentősebb változás 2002. május 08-án történt. Ekkor nyílt meg a Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft. üzemeltetésében a Kecskeméti Hulladéklerakó telep. Ennek megfelelően a társaság hulladékártalmatlanítási tevékenysége megszűnt, a régi hulladékdepó művelése befejeződött.

A Városgazdasági Kft. folyamatosan igyekezett az általa végzett közszolgáltatásokat olyan minőségi színvonalon ellátni, mely az ügyfelek megelégedésére szolgál. E törekvésének jegyében 2003. május 28-án olyan minőségirányítási rendszert vezette be, mely megfelel az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményeinek. Ezt követően bevezetésre került a Környezetközpontú Irányítási Rendszer is.

A cég legjelentősebb változása 2005. augusztusában következett be, amikor is a tulajdonosi döntésnek megfelelően a VG kft-ből kiválással létrejött a Hírösgazda Kft. Az új Kft. a hulladékszállítási tevékenységen kívül ellátja az összes többi tevékenységet, melyet korábban a VG kft. látott el. A tényleges tevékenységi kör jelentős csökkenése mellett új feladat is jelentkezett. 2004. májusától társaságunk ellátja a szelektív hulladékgyűjtést is Kecskemét területén, illetve oktatási intézmények egy részében. 2007. július 01-től a Városgazdasági Kft ismételten temetkezési tevékenységet is folytat.

A tulajdonos döntése alapján 2008. december 31-i határidővel Hírösgazda Kft. beolvadt a Városgazdasági Kft-be, így 2009. január 01-től a VG Kft. látja el hulladékszállítási tevékenységen kívül a köztisztasági, parkgondozási, valamint temetőfenntartási és fejlesztési tevékenységeket is.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának döntése alapján 2017. január 10-én a társaságunk ketté vált, így a kiváló céget a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. működteti tovább.
2017. január 10-től az alábbi tevékenységeket fogja a jogutód végezni:

  - Temetkezés, temetőfenntartás, temetőfejlesztés  
  - Parkfenntartás
  - Köztisztaság
  - Közút- és forgalomtechnika 
A vállalkozás vezetése

A társaság mindenkori vezetése az önálló gazdasági formából eredő profitorientált szemléleten túl, folyamatosan a városvezetői érdekeket szem előtt tartva tevékenykedett.


1993.04.01- 2001.06.20.dr. Mayer Antal
2001.06.21- 2002.05.31.Farkas Zoltán
2002.06.01-
dr. Lassú Tibor Attila


A gazdasági érdekeken túlmenően alapvető feladatának és küldetésének tekinti, hogy a társaság által nyújtott szolgáltatások ne csak profitot termeljenek, hanem színvonalukkal érjék el azt a szintet, melyet a város vezetése, illetve a város lakossága e területeken joggal vár el a szolgáltatóktól.

A szolgáltatásaink az élet olyan területeit érintik, mely bizonyos esetekben alapvetően hozzájárulnak Kecskemét város képéhez, hangulatához és az ebben a városban élő emberek életminőségéhez. Mindezek miatt a vezetés a rövid távú gazdasági szempontokon túl folyamatosan figyelemmel kell, hogy kísérje a város egészének érdekeit, egy igazán élhető város kialakítása érdekében.