Tisztelt Ügyfeleink/Partnereink!

Ezúton tájékoztatjuk, illetve hivatalosan értesítjük Önöket, hogy társaságunk a
Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(Rövidített név: Városgazdasági Nonprofit Kft.)
Cégjegyzékszám: Cg. 03-09-102171
Nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Tulajdonos: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
a tulajdonos Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának döntése alapján a
szétválik
oly módon, hogy a szétválás során alapításra kerülő Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. január 1. napjától
kiválik
a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságból.

A szétválás (kiválás) után a fennmaradó társaság főbb adatai:
Neve: Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
Cégjegyzékszáma: 03 09 102171.
Székhelye: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/A.
Rövidített cégnév: Városgazdasági Nonprofit Kft.
Főtevékenysége (TEÁOR’08): 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése.
Ügyvezetője: Lassú Tibor Attila
A társaság törzstőkéje: 118 900 000,- (száztizennyolcmillió-kilencszázezer) Ft, mely a szétválási vagyonmérleg és vagyonleltár szerint a társaság rendelkezésére áll.
A Városgazdasági Nonprofit Kft. alapító okirata módosításának időpontja: 2016. október 27.
A vagyonmérleg-tervezet 2016. július 31-ei fordulónapra készült.

A kiváló társaság főbb adatai:
Neve: Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
Székhelye: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/A.
Rövidített név: Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Főtevékenysége (TEÁOR’08): 8130 Zöldterület-kezelés.
Ügyvezetője: Lassú Tibor Attila
A társaság törzstőkéje: 53 500 000,- (ötvenhárommillió-ötszázezer) Ft, melyet az alapító a szétválási vagyonmérleg és vagyonleltár szerint a társaság rendelkezésére bocsátott.
A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. alapító okiratának dátuma: 2016. október 27.
A vagyonmérleg-tervezet 2016. július 31-ei fordulónapra készült.