Minőségirányítás

A Városgazdasági Nonprofit Kft. a társaság egészére kiterjedő minőségirányítási és környezetirányítási rendszereket működtet.

A MIR ÉS KIR RENDSZEREK KIÉPÍTÉSÉNEK CÉLJA:


A vezetőség kezdettől fogva fontosnak tartotta – mint a piacon maradás egyik feltételét és a hitelesség zálogát – az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeinek megfelelően kialakított minőségirányítási rendszer, és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány követelményeinek megfelelően kialakított környezetközpontú irányítási rendszerek kiépítését, fenntartását és eredményességének folyamatos fejlesztését.

MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerekMINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER

A Városgazdasági Nonprofit Kft. 2003. június 13-tól az MSZ EN ISO 9001:2000 minőségügyi szabványnak megfelelően végzi tevékenységét.


E rendszer alapja a vevőközpontúság. A vevői megelégedettség növelését szolgálja a minőségpolitikában, a minőségcélokban rögzített általános célok, és a részlegek, csoportok részletes feladatai. A minőségcélok teljesítése havi kimutatások formájában folyamatos mérésre, fejlesztésre kerül.

MSZ EN ISO 14001:2005 Környezetközpontú irányítási rendszerekKÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER

A 2004-es évben került kiépítésre és sikeres auditálásra a környezetirányítási rendszerünk, mely a környezetére sokat adó és igényes, városfenntartási szolgáltatásokat végző cég számára elengedhetetlen.

Fő célunk az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány követelményeinek megfelelően kialakított környezetirányítási rendszer fenntartása és eredményességének    folyamatos fejlesztése.

A környezetirányítási rendszer fenntartásával – a társaságon belül működő folyamatokat figyelemmel kísérve – a lehető legkisebbre csökkentjük környezetünk szennyezését, terhelését. A KIR rendszer az egyes csoportok munkájára vonatkozólag környezeti célokat határoz meg. Ezek havi kiértékelésre, illetve félévenként felülvizsgálatra kerülnek.

A minőségirányítási rendszereket – a kiépítésük óta évente – a CERTOP Termék- és Rendszertanúsító Kft. auditálja.